Silový tréning: koľko odpočinku medzi sériami?

Hádzacie činky a činky, nedosiahnete požadovaný výsledok, ak nevenujete pozornosť najdôležitejšej časti silového tréningu - odpočinku. Poviem vám, ako a koľko odpočinku medzi prístupmi.

Z akejkoľvek fyzickej námahy skôr alebo neskôr sa dostanete unavený. Obnovenie sily počas silového tréningu pomáha zastaviť medzi súbormi. Ak chcete rozhodnúť o ich trvaní, musíte sa rozhodnúť, aký je účel tried. Počet opakovaní cvičenia pre jeden prístup závisí od toho.

Koľko odpočinku medzi súpravami?

Ak chcete byť silnejší a zvýšiť svoju pracovnú hmotnosť (hmotnosť, s ktorou sa cvičenie uspokojuje), spojte veľkú váhu s malým počtom opakovaní - napríklad 5-7. Ak je vaším cieľom zvýšiť svalovú hmotu, pracovať v rozmedzí 8-12 opakovaní a zvýšiť odolnosť voči vytrvalosti, vykonajte cvičenie aspoň 15-krát za prístup. Samozrejme, čím väčší je počet opakovaní, tým menej by mala byť váha.

Počet opakovaní určuje trvanie prestávok medzi prístupmi:

- menej ako 5 opakovaní - pauza približne 5 minút;

- 5 - 7 opakovaní - pauza 3-5 minút;

- 8-10 opakovaní - pauza 2-3 minút;

- 11-13 opakovaní - pauza 1-2 minút;

- viac ako 13 opakovaní - pauza 1 minútu alebo menej.

Dovoľte mi vysvetliť, odkiaľ táto závislosť pochádza. Čím viac pracujete, tým viac je anaeróbny energetický systém, ktorý nepoužíva kyslík. Táto energia umožňuje zobraziť maximálnu silu, ale na krátku dobu, ktorá je potrebná na vykonávanie výbušných pohybov s veľkou hmotnosťou. Obnovte rezervy anaeróbneho energetického systému dlhšie ako aeróbne rezervy, ktoré sa vynaložili počas dlhodobej fyzickej aktivity.

Vyberte správnu rovnováhu medzi prácou a odpočinkom a potom začnite nový prístup, budete plný energie, čo znamená, že výcvik bude efektívnejší a výsledky dosiahnete rýchlejšie.