Vírusové infekcie u detí: čo je pravda a čo je fikcia

Zdá sa, že vírusové infekcie u detí sú otázkou skúmanou ďaleko a široko. Napriek tomu sú s nimi spojené mnohé mýty. Tu sú najčastejšie.

Studený vzduch zhoršuje chlad

V skutočnosti: priebeh ochorenia nezávisí od teploty vzduchu v miestnosti, kde je pacient umiestnený, ale závisí od vlhkosti vzduchu a koncentrácie patogénov v ňom. Sušiaci vzduch a menej často miestnosť je vetraná, tým väčšie je zaťaženie slizníc a imunita.

Ak dieťa často trpí prechladnutím, potom má slabý imunitný systém

V skutočnosti: považuje sa za normálne, keď dieťa trpí šesť až deväť prechladnutí za rok. Chlade je skôr príznakom než slabým, ale netrénovanou imunitou.

Vírusové infekcie oslabujú imunitu dieťaťa

V skutočnosti: práve naopak. Zrážka s vírusmi trénuje imunitný systém: takto sa rozvinuli mechanizmy rozpoznávania škodlivých činiteľov a začlenenie aktívnej ochrany.